Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>


ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Sculptor Valery Pirogov

Gallery 3

"Evening catch"

1991
Wood
H 180 cm

Valery Pirogov. Evening catch

2006
Bronze
H 42 cm

Valery Pirogov. Evening catch

Valery Pirogov. Evening catch

back...

ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>