Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>


ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Sculptor Valery Pirogov

Gallery 3

"Madman"

1993
Plaster
H 87 cm

Valery Pirogov. Madman2005
Bronze
H 32 cm

Valery Pirogov. Madman

Valery Pirogov. Madman

back...

ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>