Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>


ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Sculptor Valery Pirogov

Gallery 1

"New year"

2007
Plaster
H 150 cm

Valery Pirogov. New year

Valery Pirogov. New year

Valery Pirogov. New year

2007
Bronze
H 32 cm

Valery Pirogov. New year

back...

ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>