Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>


ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Sculptor Valery Pirogov

Gallery 1

"The players"

2002
Bronze
H 35 cm

Valery Pirogov. The players

2005
Wood
H 150 cm

Valery Pirogov. The players

back...

ABOUT VALERY PIROGOV

VALERY PIROGOV'S WORKS: ... GALLERY 1 ... GALLERY 2 ... GALLERY 3


Русская версия

Igor Ponomarev's web-site >>